Skapa med lera och att bränna keramik

- en lång kärlekshistoria 

 

Blanda glasyrer, det här bör du tänka på!

blanda glasyrer bränna keramik egna glasyrer glasera glasyrkurs glasyrtips råmaterial till glasyr

Glasyrernas magi

Glasyrer är magiska men kan också kan ställa till så mycket problem, här finns inga mirakel förutom glasyren i sig själv. Ska du uppnå underverk bör  du lära dig glasyrernas magi. Ju mer du vet om de olika materialen ju bättre är det, att ställa glasyrer är mycket grundläggande kemi. Att göra sina egna glasyrer handlar erfarenhet, vad som händer när olika material möter varandra under höga temperaturer?  Var kommer råmaterialet från vilken kemisk sammansättning har de? Det går inte att ta ett glasyrrecept blanda råmaterialen som det vore en kaka, bränna och tro att vips har du en bra glasyr. Ett glasyrrecept kan vara ett bra utgångsläge att justera till en fungerande glasyr som fungerar i din keramikugn och din brännkurva.

Din skyldighet när du håller på med glasyrer

Du har ett stort ansvar när du gör keramik och glasyrer, det gäller att veta vad du håller på med både för din personliga hälsas skull och miljön.
När Per och jag gjort KeramikAkademins glasyrkurs har vi satt fokus på miljö och etik gällande våra råmaterials ursprung. Alla material du använder inom keramiken kommer från gruvdrift på ett eller annat sätt. Någonstans grävs mineraler så att vi får lera och råmaterial till glasyrer, vi och våra keramiska råvaruleverantörer gör vad vi kan för att handla etiskt och med minsta miljöpåverkan. Men du har också ett väldigt stort ansvar när du skapar keramik, både att du lär dig vad du ska undvika på ett personlig plan och för att skydda miljön.

Två viktiga kunskaper du ska ta med dig vid all glasyrhantering.

Nr 1 Att alltid andningsmask när du hanterar torra glasyrmaterial oavsett om de är köpeglasyrer eller om du blandar själv. Sen ska du inte äta i samband med glasering eller i keramikverkstan överhuvudtaget, men det fattar du nog redan? Ju mer du lär dig om de enskilda materialen och deras farlighet desto bättre, det sånt vi går igenom i glasyrkursen. Andningsmask har du för att skydda dig mot supersmå partiklar som kan orsaka stendammslunga. 

Nr 2 Häll aldrig ut glasyrrester i avloppet! Inga glasyrrester ska ut i våra vattendrag många av tungmetallerna är direkt livshotande för den levande miljön.
Ett enkelt sätt är rengöra alla redskap du använt när du blandat dina glasyrer i en hink med vatten. Låta hinken stå så att de tunga mineralerna sjunker till botten och när vattnet är klart hälla av vattnet, sen samla bottensatsen (glasyr) i en slatthink. Det som samlas i slatthinken kan du antingen lämna till återvinningsstationen eller glasera och använda som glasyr, kan bli riktig häftiga glasyrer.

Det här gäller som sagt vid all hantering av glasyr, oxider, färgkroppar och råmaterial till glasyrer, inga rester i avlopp eller sopor. 
Tar du till dig det här och gör alla hantering av glasyrer och glasyrmaterial så säker som du kan, och de kan du. 

Vill du lära dig mer om att göra dina egna glasyrer, häng med på nästa glasyrkurs med mig och Per Liedman vår glasyrguru. Du kan anmäla ditt intresse för nästa glasyrkursen genom att  Klicka på länken

 

Utbildningar i KeramikAkademin