Skapa med lera och att bränna keramik

- en lång kärlekshistoria 

Göra egna glasyrer, det här bör du tänka på!

 

Glasyrer kan vara magiska men de kan också kan ställa till mycket problem, här finns inga mirakel förutom glasyren i sig själv. Ska du uppnå underverk behöver du lära dig mer om glasyrers innehåll, det är magi eller kemi. Ju mer du vet om de olika materialens egenskaper desto bättre blir du på att "ställa glasyrer".  Att göra sina egna glasyrer handlar erfarenhet, vad som händer när olika material möter varandra under höga temperaturer. Var kommer råmaterialet från och vilken kemisk sammansättning har de? Det går sällan att ta ett glasyrrecept och blanda råmaterialen som det vore en kaka, bränna och tro att vips har du en bra glasyr. Ett glasyrrecept kan vara ett bra utgångsläge för att kunna justera till en fungerande glasyr som passar din skärv, keramikugn och brännkurva.

Din skyldighet när du håller på med glasyrer

Du har ett stort ansvar när du gör keramik och glasyrer, det gäller att veta vad du håller på med både för din egen hälsa och för miljön.
I KeramikAkademins glasyrkurs har vi fokus på miljö och etik gällande våra råmaterials ursprung. Alla material du använder inom keramiken kommer från gruvdrift på ett eller annat sätt. Någonstans grävs mineraler så att vi får lera och råmaterial till glasyrer, vi och våra keramiska råvaruleverantörer gör vad vi kan för att handla etiskt och med minsta miljöpåverkan. Men du har också ett väldigt stort ansvar när du skapar keramik, både att du lär dig vad du ska undvika för dig själv och för att skydda miljön.

Två viktiga kunskaper du ska ta med dig vid all glasyrhantering.

Nr 1 Att alltid andningsmask när du hanterar torra glasyrmaterial oavsett om de är köpeglasyrer eller om du blandar själv. Sen ska du inte äta i samband med glasering eller i keramikverkstan överhuvudtaget, men det fattar du nog redan? Ju mer du lär dig om de enskilda materialen och deras farlighet desto bättre, det sånt vi går igenom i glasyrkursen. Andningsmask har du för att skydda dig mot supersmå partiklar som kan orsaka stendammslunga. 

Nr 2 Häll aldrig ut glasyrrester i avloppet! Inga glasyrrester ska ut i våra vattendrag många av tungmetallerna är direkt livshotande för den levande miljön.
Ett enkelt sätt är rengöra alla redskap du använt när du blandat dina glasyrer i en hink med vatten. Låta hinken stå så att de tunga mineralerna sjunker till botten och när vattnet är klart hälla av vattnet, sen samla bottensatsen (glasyr) i en slatthink. Det som samlas i slatthinken kan du antingen lämna till återvinningsstationen eller glasera och använda som glasyr, kan bli riktig häftiga glasyrer.

Det här gäller som sagt vid all hantering av glasyr, oxider, färgkroppar och råmaterial till glasyrer, inga rester i avlopp eller sopor. 
Tar du till dig det här och gör alla hantering av glasyrer och glasyrmaterial så säker som du kan, och de kan du. 

Vill du lära dig mer om att göra dina egna glasyrer, häng med på nästa glasyrkurs med mig och Per Liedman vår glasyrguru. Du kan se när nästa glasyrkurs startar genom att  Klicka på länken

 

KeramikAkademins medlemskap
"prova på", månadsvist eller årsvist?