Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för keramikkurser.se / Norna.net AB

Norna.net AB respekterar din integritet när du använder webbplatsen, keramikkurser.se och de tjänster som tillhandahålls.
Företaget har följande sekretesspolicy för att förklara vilken information som samlas in under ett besök till webbplatsen och hur sådan information kan användas.
 
Användning av information: Vi har som policy att inte samla personlig information, såsom namn, adress eller e-postadress, automatiskt från ditt besök på webbplatsen. Vi noterar icke-personlig information som samlats in den normala driften av bolagets internetservrar. Information såsom typ av webbläsare som används, dess operativsystem och din IP-adress samlas för att förbättra din onlineupplevelse.

Webbplatsens olika e-postlistor, nedladdningar, specialerbjudanden, tävlingar, registreringsformulär och undersökningar kan begära att du ger oss kontaktinformation såsom namn, postadress och / eller e-postadress, demografisk information såsom ålder och kön, och personlig preferens information såsom ditt favoritprogram och intressen.
Uppgifter som lämnats vid tidpunkten för inlämnandet kommer att användas av bolaget endast vid behov för våra legitima affärsintressen, inklusive utan begränsning att förbättra våra produkter, tjänster och innehållet på webbplatsen.
Företaget kan även dela sådan information med vår verksamhet och PR-partner för att främja dessa intressen. Personligt identifierbar information aldrig säljs eller lämnas vidare till tredje part. Med din tillåtelse kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig information om vårt företag och produkter.
Du kan alltid välja att inte ta emot framtida utskick som anges nedan.

Företaget sparar inte någon kreditkortsinformation kan få i fråga om en viss transaktion och / eller faktureringsarrangemang utom om så krävs för att slutföra och tillfredsställa sina rättigheter och skyldigheter när det gäller en sådan transaktion, fakturering arrangemang, och / eller på annat sätt godkänts av en användare.

Företaget kan avslöja användarinformation i särskilda fall när vi har anledning att tro att avslöja denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka skada eller störning (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) med bolagets rättigheter eller egendom, andra användare av webbplatsen, eller någon annan som skulle kunna skadas av sådana aktiviteter.

Användning av Cookies: Cookies är bitar av information som en webbplats överför till en individs hårddisk för dina egna uppgifter. Cookies gör att använda vår webbplats lättare genom att bland annat spara dina lösenord och inställningar för dig. Dessa cookies är begränsad för användning på vår webbplats, och överför inte någon personlig information till någon annan part. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan dock återställa webbläsaren så att neka alla cookies eller visar när en cookie skickas. Kontakta den tekniska information som är relevant för din webbläsare för instruktioner. Om du väljer att inaktivera cookies inställning eller vägra att ta emot en cookie, kan vissa delar av webbplatsen inte fungerar eller kan vara betydligt långsammare.

Kontrollera din personliga information

Du kan välja att begränsa insamling eller användning av dina personuppgifter på följande sätt:

I varje utskick som vi gör till dig finns en länk längst ner i mailet. Denna länk kan du använda för att avregistrera sig.
Du kan också skicka ett mail [email protected] och be mig ta bort dina uppgifter.

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa din personliga information till tredje part utan din tillåtelse eller enligt lag är skyldiga att göra det. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka reklam om tredje parter som vi tror du kan finna intressant.

Du kan begära uppgifter av personlig information som vi har om dig . En mindre avgift kan komma att tas ut. Om du vill ha en kopia av den information vi har om dig skriv till [email protected]


Bolaget använder följande cookies på webbplatsen:
Cookie-namn Syfte_kjb_session Kajabi sessionscookie Spår aktiva admin session så att du inte behöver logga in igen

kjba Kajabi affiliate token spår som affiliate har hänvisat ett erbjudande köp

_abv Admin bar gömd låt om användaren önskar deras admin förhandsgranska bar ska döljas

Malware / Spyware / Virus: Varken bolaget eller webbplatsen tillåter medvetet användningen av skadlig kod, spionprogram, virus, och / eller andra liknande typer av programvara.

Länkar till externa webbplatser:
Företaget är inte ansvarig för innehållet eller praxis tredje parts webbplatser som kan kopplas till webbplatsen. Företaget ansvarar inte heller för någon information som du kan dela med sådana länkade webbplatser. Du bör hänvisa till varje webbplats respektive sekretesspolicy och praxis före avslöja någon information.
 
Anslagstavlor och chat:
Gäster på webbplatsen är ensam ansvarig för innehållet i meddelanden som de lägger upp på bolagets forum, såsom chattrum och anslagstavlor. Användare bör vara medvetna om att när de frivilligt lämna ut personlig information (t.ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer) på anslagstavlor eller i chat områden, att information kan samlas in och användas av andra och kan resultera i oönskade meddelanden från andra människor. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Var försiktig när du använder dessa funktioner.
Val / opt-out: Webbplatsen kan ge dig möjlighet att välja att ta emot meddelanden från oss vid den punkt där vi begära information om dig. Du har alltid möjlighet att ta bort ditt namn från alla e-postlistan för att avbryta sådana framtids kommunikation. För att säkerställa en omedelbar avlägsnande från någon lista, följ de specifika instruktioner som anges i de meddelanden du får från företaget som du inte längre vill ta emot. 

 
Kontaktuppgifter för klagomål eller problem: Om du har några klagomål eller oro för bolaget eller om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta:

Maria Ekberg 
Via e-post: [email protected]

 
Information tillhandahållen av dig via allmänna e-postförfrågningar till bolaget såsom e-postadress används endast för att svara på dina frågor i den löpande verksamheten, och aldrig delas med tredje part. 

Säkerhet:
Säkerhet för alla personuppgifter är oerhört viktigt för oss. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara 100% säker. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, Bolaget kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för information som du skickar via Internet. Genom att överföra sådan information till bolaget, godkänner du att du gör det på egen risk.

 
Ditt accepterande av dessa villkor: Genom att använda webbplatsen accepterar du de riktlinjer och begränsningar som anges i denna Integritetspolicy online. Om du inte accepterar denna policy, ska du inte använda webbplatsen. Denna online-sekretesspolicy kan ändras från tid till annan genom att uppdatera dem. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska dåvarande Online Privacy Policy som du är bundna.

Senast uppdaterad: 6 Mars 2018