Skapa med lera och att bränna keramik

- en lång kärlekshistoria 

 

Lergodslera i en stengodsbränning

bränna keramik

Inte alla leror klarar höga temperaturer

här ser du samma lera före och efter en bränning i 1250C. Alldeles för ofta händer det att någon vill ”bränna stengods” men har inte koll på vilka leror som sätts i keramikugnen. Går det riktigt illa kan ugnen bli helt förstörd medan en mindre mängd ”fel lera” kanske enbart sabbar sättplattorna? En onödig och dyrbar erfarenhet du enkelt kan undvika genom att ha koll på vilka leror du bränner och se till att ha du har den kunskap som krävs för att bränna lera till keramik. 

Köra en keramikugn åt helvete!

På bilden ser du samma bit keramik bränd i två temperaturer den ljusa är först bränd i 1000°C och senare en gång till bränd i 1250°C. Du ser att vid den högre temperaturen har leran smält, med lite fantasi kan du föreställa dig hur det skulle se ut om du hade en full keramikugn laddad med gods. Alster som du skapat i lera och sen bränt i "för hög temperatur", de är vad jag bruka kalla "köra sin keramikugn år helvete"! 
För att undvika att det här händer dig ska du förvissa dig om att leran du bränner verkligen klarar en stengodsbränning. Bränner du åt andra, lita inte på att personen säger att leran klarar stengods, utan be om få veta exakt vilken lera de använt. Tillverkare, artikelnummer var den är köpt, kan du inte få de svaren, avstå från att bränna åt andra. Att vara snäll kan kosta dig keramikugnen i allra värsta fall. 

Lär dig mer om att skapa och bränna keramik.

I KeramikAkademins medlemsprogram lär du dig det du behöver för att tryggt sätta och bränna din egen keramikugn. 

Utbildningar i KeramikAkademin